Sunday, 25 October 2009

PIAGAM PELANGGAN

KAMI warga SJK (C) Gua Musang, dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

1. Memberi Pendidikan yang bermutu demi melahirkan murid-murid yang cemerlang, berakhlak mulia dan berwawasan.

2. Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan murid-murid dalam bidang kurikkulum dan kokurikulum.

3. Menjamin keselamtan dan kesihatan murid-murid semasa berada di sekolah.

4. Mewujudkan suasana belajar yang selesa serta menyediakan kemudahan dan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran yang sempurna.

5. Memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra dan cekap kepada setiap pengunjung.